Eveniment in Romania

Accident!?!

Evenimentul este acoperit de o asigurare RCA WATFORD?
Echipa noastră tehnică este la dispoziţia dvs. pentru soluţionarea rapidă a problemei!

EVENIMENT ÎN ROMÂNIA

La momentul evenimentului trebuie să procedaţi pe cât posibil, astfel:

Eveniment soldat doar cu daune materiale, fără vătămări corporale.

Dacă evenimentul s-a produs în România (indiferent de loc: drumuri publice/închise circulaţiei, incinte, etc.), au fost implicate cel mult 2 vehicule asigurate RCA şi au rezultat doar daune materiale (la cele doua vehicule) , fără vătămări corporale, şoferii au posibilitatea/opţiunea să completeze de comun acord formularul de Constatare Amiabilă de Accident (fără intervenţia Organelor Abilitate să cerceteze astfel de evenimente), astfel încât reprezentanţii Watford să stabilească vinovăţia conducătorilor auto implicaţi în accident şi pagubele produse. Completarea acestui formular nu reprezintă o recunoaştere a răspunderii unuia dintre conducătorii auto, ci un cumul de evenimente şi fapte ce contribuie la soluţionarea dosarelor de daună.

Conducătorii auto trebuie să procedeze astfel:

- să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile, ori dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, astfel încât circulaţia să nu fie perturbată;
- să completeze şi să semneze formularul Constatarea Amiabilă de Accident;
- să fotografieze sau să fotocopieze documentele vinovatului şi vehiculului vinovat;
- să efectueze fotografii la locul accidentului.

ATENŢIE!!! În cazul protocolării cazului pe baza Constatării Amiabile de Accident, se recomandă prezenţa la constatare a ambilor conducători şi a ambelor autovehicule implicate în evenimentul rutier.

Conform Codului Rutier, accidentul de circulaţie protocolat de către Poliţie, este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice, ori şi-a avut originea într-un asemenea loc (intrare, alee, stradă, bulevard, splai, etc.) ca urmare a nerespectării unei reguli de circulaţie;
b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Dacă evenimentul s-a produs în România, a fost implicat cel puţin 1 vehicul asigurat RCA la Watford şi în urma căruia au rezultat avarii şi/sau moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, conducătorul vehiculului vinovat este obligat să procedeze astfel:
- să ia măsuri de anunţare imediată la numărul unic 112 a autorităţilor (Poliţie/Salvare/Pompieri);
- să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului;
- să nu părăsească locul evenimentului fără încuviinţarea Poliţiei;
- dacă se impune, să acorde primul ajutor persoanelor care au nevoie, fără ca să agraveze starea de sănătate a acestora.

Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea Poliţiei care cercetează accidentul.

Documentele pe care trebuie să le prezentaţi Poliţiei sunt:

- permisul de conducere al şoferului păgubit/vinovat;
- certificatul de înmatriculare (talon) a vehiculului păgubit/vinovat;
- actul de identitate al păgubitului/vinovatului (C.I./buletin);
- poliţa de asigurare obligatorie RCA a vehiculului vinovat;
- poliţa de asigurare obligatorie RCA a vehiculului păgubit.

Documentele pe care le emite Poliţia sunt: Autorizaţia de Reparaţie, iar ulterior, la cerere, Anexa 2, privind cauzele și împrejurările producerii accidentului, care va conține și numele autorului/autorilor accidentului, întocmită pe baza Procesului Verbal de constatare la fața locului.

Dacă evenimentul s-a produs în România, s-au produs avarii la:

- mai mult de 2 vehicule şi/sau altor bunuri, în afara vehiculului dvs.;
- s-au produs doar la 2 vehicule, au rezultat doar daune materiale, fără vătămări corporale, dar conducătorii nu se înţeleg amiabil (şi nu doresc să completeze şi să semneze formularul Constatare Amiabilă de Accident), conducătorul vehiculului păgubit trebuie să procedeze astfel:

 • dacă este posibil, să fotografieze sau să fotocopieze documentele vinovatului şi vehiculului vinovat;
 • dacă este posibil, să efectueze fotografii la locul accidentului;
 • să se prezinte la Unitatea de Poliţie competentă, pe raza căreia s-a produs accidentul, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru declararea evenimentului şi întocmirea documentelor de constatare.

Documentele pe care trebuie să le prezentaţi la Poliţie sunt:

- permisul de conducere al şoferului păgubit;
- certificat de înmatriculare (talon) a vehiculului păgubit;
- actul de identitate al păgubitului (C.I./buletin);
- poliţa de asigurare obligatorie RCA a vehiculului vinovat (dacă este posibil);
- poliţa de asigurare obligatorie RCA a vehiculului păgubit.

Documentele pe care le emite Poliţia sunt:

- Proces-Verbal de Constatare a Contravenţiei (dacă se prezintă şi vinovatul);
- Autorizaţie de Reparaţie.

Notificarea asigurătorului poate fi făcută de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat.

Notificările daunelor se primesc şi se înregistrează astfel:

ONLINE (non-stop 24/7) – prin accesarea şi completarea datelor în structura alocată pe site-ul Watford;

TELEFONIC (Luni ÷ Vineri, 09:00-18:00) – apelând Serviciul Call-Center la numărul 021.9110, un reprezentant Customer Care vă oferă suportul necesar unei notificări complete şi corecte.;

Notificarea daunei se poate face cu uşurinţă dacă aveţi la îndemână documentele de mai jos:

 • poliţa de asigurare a vehiculului vinovat (dacă este posibil);
 • actul de identitate (C.I/buletin) a persoanei care face notificarea;
 • certificatul de înmatriculare (talon)/cartea de identitate a vehiculului păgubit avariat;
 • permisul de conducere al şoferului păgubit;
 • constatarea amiabilă de accident sau documentele emise de autorităţi (poliţie/pompieri/etc);
 • datele proprietarului vehiculului păgubit;
 • alte documente, în funcţie de evenimentul care a avut loc.

ATENŢIE!!! În cazul în care avariile au survenit ca urmare a mai multor evenimente, acestea trebuie notificate separat.

În maxim 24 h, reprezentanţii Watford analizează datele notificate şi alocă cazului dvs. un specialist constatări daune (din zona dvs.), care vă contactează telefonic şi vă oferă consiliere, stabilind totodată, de comun acord, data, ora şi locul în care va avea loc constatarea avariilor şi colectarea documentelor necesare instrumentării dosarului de daună.

NOTĂ: Procedura se aplică atât pentru vehiculele deplasabile prin forţă proprie, cât şi pentru cele nedeplasabile.

Constatarea avariilor se realizează prin intermediul specialiştilor constatare daune, care au ca atribuţii, în cazul daunelor materiale, identificarea elementelor avariate ca urmare a unor riscuri acoperite prin contractul RCA şi propunerea soluţiilor tehnice de readucere a vehiculului la starea de dinaintea evenimentului.

La finalul procesului de constatare avarii, reprezentanţii Watford vor emite următoarele documente:

 • Proces-Verbal de Constatare a Avariilor;
 • Document de Intrare în Reparaţie a Vehiculului (D.I.R.V.) – dacă cazul este protocolat pe baza Constatării Amiabile de Accident.

Aceste documente se emit în 2 exemplare, în original, unul fiind înmânat beneficiarului poliței de asigurare, iar celălalt se atasează dosarului de daună.

Eliberarea Documentului de Intrare în Reparaţie (D.I.R.V.) pentru asiguratul WATFORD.

Dacă sunteţi asiguratul Watford, sunteţi vinovat de producerea unui eveniment rutier, aţi completat şi semnat împreună cu păgubitul formularul de Constatare Amiabilă de Accident şi doriţi remedierea legală a avariilor, trebuie să solicitaţi şi să primiţi din partea noastră un Document de Intrare în Reparaţie, în vederea introducerii vehiculului într-o Unitate Reparatoare autorizată, urmând în principiu aceeaşi procedură descrisă până la acest pas.

La momentul efectuării constatării, pentru deschiderea dosarului de daună, beneficiarul poliței de asigurare trebuie să prezinte următoarele documente:

actul de identitate al păgubitului sau reprezentantului acestuia (C.I./buletin) – original;
permisul de conducere al şoferului păgubit (dacă vehiculul era condus la momentul evenimentului) – original;
certificat de înmatriculare (talon) sau cartea de identitate a autovehiculului păgubit – original;

Se depun în acest stadiu, pentru operativitatea instrumentării dosarului de daune:

actul de identitate (C.I./Buletin) şi permisul şoferului vinovat (dacă este posibil) – copie;
poliţa de asigurare obligatorie RCA al vehiculului vinovat (sau cel puţin dovada existenţei acesteia) - copie;
Constatarea Amiabilă de Accident sau Documentul emis de către Autorităţi (P.V. Poliţie/Pompieri, Autorizaţie de Reparaţie, Anexa 2, etc.) – original;
împuternicirea de reprezentare (PJ)/procură notarială (PF), în cazul în care şoferul care se prezintă la constatare nu este proprietarul vehiculului avariat – original;
alte documente, în funcţie de evenimentul care a avut loc.

ATENŢIE!!! În cazul protocolării cazului pe baza Constatării Amiabile de Accident, se recomandă prezenţa la constatare a ambilor conducători şi a ambelor autovehicule implicate în evenimentul rutier.

Pe parcursul instrumentării, în funcţie de conţinutul actelor prezentate, se pot solicita păgubitului şi alte documente, pentru completarea dosarului de daună:

- declaraţii suplimentare şi/sau schiţa accidentului;
- documente care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului, în cazul în care acesta nu este înmatriculat/înregistrat fiscal de către noul proprietar;
- fotografii ale autovehiculului avariat;
- copii paşaport, etc.

Watford doreşte soluţionarea corectă şi rapidă a daunelor, respectiv plata cererilor temeinice, legale, dovedite şi respingerea celor nejustificate.

Orice tentativă de obţinere sau facilitare de despăgubiri prin declaraţii false sau utilizarea de documente false se pedepseşte conform Codului Penal din România, iar răspunderea aparţine în exclusivitate declarantului. Anularea dosarului de daună şi a poliţei de asigurare se face "sine die", de către asigurător.

Declararea asigurării multiple (dacă este cazul), este obligatorie, iar plata riscului produs se va face proporţional în acest caz.

Banii în 3 zile !!!... printr-o plată anticipată în baza unei evaluări întocmite rapid de către Watford, conform legislaţiei în vigoare, folosind sistemele de evaluare specializate pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului. Plata se poate efectua în contul bancar personal sau în contul bancar dedicat acestuia, deschis la Raiffeisen Bank, iar ridicarea banilor se poate realiza facil, doar cu documentul de identitate.

Avantaje:

- Primirea despăgubirii în termen scurt (maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea ultimului document);
- Constatarea rapidă a avariilor;
- Accesul rapid şi facil la informaţia privind stadiul instrumentării/soluţionării dosarului de daună;
- Simplificarea formalităţilor;
- Păgubitul este liber să-şi repare autovehiculul unde şi cum doreşte;
- Calculul este cel maximal având în vedere preţurile pieselor de la unităţile de specialitate.

Documentele necesare pentru efectuarea plăţii:

- Actele solicitate, necesare instrumentării dosarului de dăuna;
- Formularul de Acceptare a ofertei Watford.


Atenţie!!! În cazul în care vehiculul este proprietatea unei firme de leasing sau a fost achiziţionat printr-un sistem de rate cu dobândirea dreptului de proprietate la finalul contractului, viramentul aferent despăgubirii se realizează în contul utilizatorului doar cu acordul proprietarului, care a garantat financiar achiziţia.

În astfel de cazuri, proprietarul vehiculului va fi notificat de către utilizator sau de către reprezentanţii Watford, solicitându-se un document de cesiune pentru încasarea despăgubirii de către utilizator. Răspunsul cesionarului (proprietarului) va reprezenta titlu executoriu privind încasarea despăgubirii.

Avantaje:

- Watford garantează că Reparatorul întruneşte toate standardele de calitate;
- Comunicare rapidă Reparator - Watford - Beneficiarul poliței de asigurare;
- Constatarea/reconstatarea rapidă a avariilor;
- Accesul rapid şi facil la informaţie privind stadiul instrumentării/soluţionării dosarului de daună;
- Rapiditate în transmiterea centralizată a documentelor, fără implicarea directă a Beneficiarului poliței de asigurare;
- Soluţionare rapidă a solicitărilor de reconstatare. Beneficiarul poliței de asigurare nu are obligația să participe la reconstatare și nici să semneze Procesul Verbal Suplimentar întocmit cu această ocazie;
- Achitarea contravalorii reparaţiilor direct de asigurător în contul reparatorului;
- Eliberarea autovehiculului din service pe baza Acceptului de Plată emis de asigurător;
- Prioritate la achiziţionarea pieselor de schimb şi efectuarea reparaţiilor, etc.

Documentele necesare pentru efectuarea plăţii:

- Actele solicitate, necesare instrumentării dosarului de daună;
- Facturi Fiscale care atestă efectuarea reparaţiei;
- Deviz de reparaţie;
- Cerere de Despăgubire.

ATENŢIE!!! În cazul în care doriţi cu ocazia reparaţiilor efectuate pe dosarul de daună ca anumite piese sau subansamble să fie montate la un nivel superior calitativ sau constructiv, nefiind similare celor avariate, diferenţa de cost va fi suportată de către beneficiar.

În situaţia unui vehicul sau unui bun avariat a cărui valoare de reparaţie depăşeşte valoarea de piaţă a acestuia, cazul se tratează că Daună Totală Economică

Avantaje:

- Plata rapidă;
- Posibilitatea de achiziţie a unui autovehicul nou;
- Siguranţa pe care o prezintă un autovehicul nou.

Documentele necesare pentru efectuarea plăţii:

- Actele solicitate, necesare instrumentării dosarului de dăuna;
- Cerere de Despăgubire.

- Asigurătorul nu garantează că Reparatorul întruneşte standardele de calitate;
- Comunicarea se realizează pe mail sau telefonic, respectând termenele legale pentru răspuns;
- Transmiterea documentelor se realizează prin poştă sau depunere directă la Sediul Central Watford;
- Soluţionările de reconstatare se transmit exclusiv pe adresa de mail reconstatare@watford.ro, iar răspunsul se transmite în termenul indicat de lege, cu deplasarea obligatorie a unui reprezentant Watford care să verifice toate datele cuprinse în solicitare;
- Reparaţiile se achită în termenul indicat de lege;
- Eliberarea autovehiculului din service se efectuează fără Accept de Plată emis de asigurător, iar după reparaţie un reprezentant Watford verifică realitatea lucrării, comparând cu documentaţia depusă pentru efectuarea despăgubirii.

Documentele necesare pentru efectuarea plăţii:

- Actele solicitate, necesare instrumentării dosarului de dăuna;
- Facturi şi Chitanţe Fiscale/OP care atestă efectuarea şi achitarea reparaţiei;
- Deviz de reparaţie;
- Cerere de Despăgubire.

ATENŢIE!!! În cazul în care doriţi cu ocazia reparaţiilor efectuate pe dosarul de daună ca anumite piese sau subansamble să fie montate la un nivel superior calitativ sau constructiv, nefiind similare celor avariate, diferenţa de cost va fi suportată de către beneficiar.

NOTĂ: Reparaţiile se pot efectua în orice unitate reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să influenţeze opţiunea părţii prejudiciate.

Date inregistrare

Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti

J40/21073/28.12.2017 CUI 38642415

Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

Tel 0374 016 016

Societatea mama: Watford Insurance Company Europe Limited

Sediul social: PO Box 1338 First Floor Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar

Autorizata si inregistrata sub numarul 112869 la Gibraltar Financial Services Commission http://www.fsc.gi/