Accident!?!

Evenimentul este acoperit de o asigurare RCA WATFORD?
Echipa noastră tehnică este la dispoziţia dvs. pentru soluţionarea rapidă a problemei!

Pentru simplificarea cazului este important să efectuaţi fotografii la faţa locului şi să cunoaşteţi datele despre:

– vehiculele implicate: marcă/tip auto, numere de înmatriculare, culoare, tip caroserie, localizare avarii, etc.;
– persoanele care au luat parte la eveniment: nume şoferi/pasageri/martori, date contact, etc.;
– ziua, ora, locaţia, puncte de localizare (nume străzi conexe, numărul străzii/şoselei/bloc/casă, etc.);
– carosabil: tip pavaj, număr benzi de circulaţie, ax demarcare, etc.

 

Pentru că dorim soluţionarea corectă şi rapidă a daunelor, respectiv plata cererilor temeinice, legale şi dovedite, echipa tehnică Watford utilizează în procesul de instrumentare daune, tehnologii informatice inovatoare pentru:

– managementul daunelor;
– constatarea daunelor şi colectarea documentelor necesare instrumentării dosarului de daună;
– comunicarea rapidă cu instituţiile statului (ASF, Poliţie, etc.), cu forme de exercitare a profesiei de avocat şi experţi tehnici;
– analizarea dinamicii şi reconstituirea accidentului, privind stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului;
– citirea, colectarea şi interpretarea erorilor generate de către sistemele electronice ale vehiculului;
– accesarea soft-urilor profesionale pentru piese auto;
– analizarea manualelor de service furnizate de către uzina producătoare pentru fiecare model de vehicul;
– analizarea istoricului de întreţinere/daunalitate în reţelele reparatorilor autorizaţi;
– analizarea vocală.

 

Vă rugăm să efectuaţi demersurile necesare pentru limitarea măririi avariilor şi să luaţi pe cât posibil măsuri de trasportare şi depozitare a vehiculului avariat în condiţii optime, pentru a evita degradarea, avarierea, incendierea (prin pornirea motorului care prezintă scurgeri de combustibil) sau furtul anumitor piese.

 

Watford nu despăgubeşte avariile produse ulterior evenimentului, iar orice risc produs va fi despăgubit o singură dată, indiferent dacă acest lucru se realizează în baza poliţei de asigurare RCA a vinovatului sau în baza propriei poliţe RCA, în cazul achiziţionării serviciului auxiliar de gestionare a daunelor (decontare directă).

 

Obţinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite sau multiple, prin procurarea de înscrisuri, facturi fiscale false sau nereale, declararea decalată a datei accidentului, declararea unor date inexacte, etc., dar și prin introducerea în eroare a Watford sub orice formă, se pedepseşte conform Codului Penal și va avea drept consecință restituirea valorii încasate (dacă s-a realizat plata), iar persoana vinovată va raspunde din punct de vedere penal conform legislației in vigoare, urmând a achita cheltuielile și daunele ocazionate de respectivul litigiu.

 

Date inregistrare

Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti

J40/21073/28.12.2017 CUI 38642415

Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

Tel 0374 016 016

Societatea mama: Watford Insurance Company Europe Limited

Sediul social: PO Box 1338 First Floor Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar

Autorizata si inregistrata sub numarul 112869 la Gibraltar Financial Services Commission http://www.fsc.gi/