Contact

Relatii clienti:

Call Center

021.9110

(luni-vineri:09:00-18:00)

infoline@watford.ro

Va rugam sa ne transmiteti mesajul, completand formularul:

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai jos-precizate:
  În conformitate cu prevederile RegulamentuluI UE 679/ 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti prelucrează datele dvs. cu caracter personal (inclusiv CNP) în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru oferirea (inclusiv calcularea tarifelor de prime de asigurare) încheierea, administrarea și executarea contractului de asigurare.

  Am luat la cunostinta de faptul ca, potrivit Regulamentului UE 679/2016, am urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a mi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care mi-am exprimat acest consimtamant, dreptul de adresare justiţiei si le pot exercita prin adresare fie catre Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti, A.N.S.P.D.C.P. sau instanţa de judecată competentă, după caz.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclamă, marketing, publicitate, acţiuni de direct mailing şi primirea materialelor promoţionale de la Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti prin mijloace electronice (sms, e-mail):
  Sunt de acord
  Nu sunt de acord

  Sediu social și operativ:
  Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

  J40/21073/28.12.2017 CUI 38642415

  Tel:0374 016 016

  office@watford.ro

  Relatia cu media:

  media@watford.ro.

  Resurse umane:

  hr@watford.ro

  Reclamatii:
  office@watford
  De asemenea, orice petitie/reclamatie se poate adresa si direct ASF. Mai multe informatii se gasesc in linkul urmator https://asfromania.ro/consumatori/petitii

  Date inregistrare

  Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti

  J40/21073/28.12.2017 CUI 38642415

  Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

  Tel 0374 016 016

  Societatea mama: Watford Insurance Company Europe Limited

  Sediul social: PO Box 1338 First Floor Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar

  Autorizata si inregistrata sub numarul 112869 la Gibraltar Financial Services Commission http://www.fsc.gi/